Uncategorized

Reinaertsite wordt ontmoetingscentrum

Het was reeds langer bekend dat het voormalig parochiaal centrum “De Reinaertkluis” door de gemeente zou worden aangekocht, met als bedoeling om het gebouw te herbouwen tot een combinatie van buitenschoolse kinderopvang, bibliotheek, en vergader- of activiteitenzaal voor verenigingen. Een deel van de buitenruimte zal aan de buitenschoolse kinderopvang toebehoren. Ook de kostprijs van 2.6 miljoen EUR was reeds eerder bekend geraakt.

Nieuw is dat de rest van de site wordt aangekondigd als kindvriendelijke en rolstoeltoegankelijke ontmoetingsplaats voor toevallige passanten en inwoners, voor klein, groot, jong en oud. Het lijkt wel of de suggestie die werd gedaan tijdens het interview met de directie van WZC Onderdale in de Ge Zijt Van Ursel krant van 27 maart 2022 gehoor heeft gekregen :

Ik zou een “ontmoetingsplaats tussen jong en oud” thv de Reinaertsite (aan onze voordeur) van harte toejuichen. De nieuwe buurtbewoners van de service-flats, de jonge gezinnen uit de Saterstraat en Nonnekensweg, de Buitenschoolse KinderOpvang op de Reinaertsite, … die gebruik maken van zo’n ontmoetingsplaats : hier kunnen onze bewoners alleen maar beter van worden. Zoals gezegd genieten onze inwoners ervan om kinderen te zien spelen en ravotten. Maar ook het organiseren het organiseren van gezamenlijke activiteiten met de school en de bewoners van de service-flats zou een toegevoegde waarde zijn…

Nieuw is ook dat er zal worden gewerkt met één partner die zal instaan voor zowel het ontwerp als de realisatie van het gehele project. En er werd het laatste jaar al veel achter de schermen aan de voorbereidingen van dit project gewerkt.

Wat dat betekent in termen van ‘als burger mogen meedenken (en meebeslissen)’ is nog onduidelijk.

We verwezen in ons duidingsartikel rond het project “RUP Ursel Dorp” (januari 2021) al naar een participatief project bij de buren van Deinze-Gottem, waar de buurt zelf instond voor het ontwerp van hun ontmoetingsplek (2012). We verwezen recent in het interview met een naburige burgemeester naar een participatief project in Zomergem-Beke waar de buurt instond voor het ontwerp (en later ook de realisatie) van hun ontmoetingsplek voor jong en oud (2017).

We zien op Aalterse bodem her en der participatieve trajecten opduiken in de sfeer van Toerisme, zoals de ideeënverzameling omtrent het kasteel van Poeke, of het duidelijk participatieve toekomstplan vanwege Toerisme Meetjesland omtrent co-creatie en florerende bestemmingen, die dan weer een spin-off heeft in de aanpak van de ronde-tafel gesprekken vanuit Toerisme-Aalter.

Het “RUP Ursel Dorp” traject werd dan weer bestempeld als een gemiste kans daar waar het om burgerinspraak gaat.

Zouden onze verkozenen het aandurven om met betrekking tot de Reinaertsite een verregaande vorm van georganiseerde en begeleide inspraak én beslissingsrecht te geven aan de Urselnaren voor wat het ontwerp betreft (en wie weet zelfs een stukje realisatie) ? Het zou onze band als dorp alvast versterken, en het resultaat zou ook echt ‘van ons’ zijn…

Categorieën:Uncategorized

Getagd als: