Wijkagent Vincent

Op 1/2/2022 is Vincent Degryse precies 4 jaar de vaste wijkagent van Ursel. Een schoon moment voor een korte babbel.

Wie is Vincent Degryse ?

lk kom oorspronkelijk uit Roeselare,  waar ik mijn kinder- en jeugdjaren doorbracht. Na mijn opleiding als wever-monteur wilde ik toch een iets spannender job ! lk heb toen meegedaan aan de examens bij de Rijkswacht, en kon meteen beginnen in Brussel waar ik tal van interventies heb mogen meemaken. Na twee jaar begon de woon-werk afstand door te wegen, en kon ik aan de slag in de politiezone van Gent. Na nog verdere omzwervingen in de politiezones van leper, Maldegem en Brugge botste ik op een vacature als wijkagent in de politie-zone Aalter. Daar ben ik meteen op ingegaan hoewel het toen niet duidelijk was dat het Ursel betrof.

Hoe bevalt de wijk Ursel ?

Heel goed. Ursel staat bij de andere wijkagenten bekend als een leuke plek om het schooltoezicht te doen : hier zeggen de mensen nog een goeiendag tegen mekaar. Eigenlijk is dat best een fijn moment van de dag.

Als buitenstaander van het dorp is het minder vanzelfsprekend om in het sociale weefsel te geraken. Maar door mijn takenpakket groeit de verankering wel gestaag.

Waaruit bestaat jouw takenpakket?

Mijn opdracht kan je omschrijven als het handhaven van de openbare regels, op lokaal niveau.

Een heel zichtbaar aspect is het dagelijks schooltoezicht, dus het regelen van het verkeer ter hoogte van de oversteekplaats tussen Scheve Zeven en de kerk. Daarenboven sta ik ook in voor het vaststellen dat nieuwe bewoners hun intrek hebben genomen op een Ursels adres. In geval van evenementen zoals kermissen en koersen staan de wijkagenten van Aalter in voor de orde­ handhaving.

Een iets minder zichtbaar aspect is het oppakken van meldingen vanuit het dorp. Hierbij ga ik vanzelfsprekend ter plaatse. In geval het mogelijk is probeer ik de verschillende partijen tot elkaar te brengen, bijvoorbeeld bij overlast allerhande. Ook moet ik af en toe een officieel document overhandigen aan een inwoner, waar die niet altijd even gelukkig mee is…

Daarnaast werk ik ook mee aan onderzoeken in dossiers van andere overheden en instanties, waarin mijn specifieke kennis omtrent het dorp van toegevoegde waarde is.

Het moet gezegd dat zware criminaliteit Ursel vreemd is. Verkeersovertredingen zijn bij uitstek het meest voorkomend.

Welk soort overtredingen zie je zo nog voorbijkomen ?

Het is opvallend dat de corona-periode sommigen lijkt te hebben aangezet tot rare streken. Denk maar aan de diefstal van het houten kunstwerk en de steen-opgravingen in het Keigatbos, de razzia van de straatwinkeltjes in het Konijntje (Werners honing en het kastje van Rita), het stukmaken van de zitbank en vlaggenmast van de dorpsraad aan de kerk, het stukmaken van het platform aan de bivakzone Onderdale, de schoten en knallen tijdens avondlijke en nachtelijke uren.

Het is niet eenvoudig om zulks te voorkomen. Het zou wel helpen mochten we sneller meldingen binnenkrijgen. Nu krijgen we soms pas na enkele dagen te horen dat er zich iets dergeliJks heeft voorgedaan, en dan is het heel moeilijk om nog de stukjes informatie bij elkaar te kunnen krijgen.

Sta je hier alleen voor ?

Absoluut niet !! De PolitieZone Aalter heeft meer dan 60 agenten in dienst, waarvan 11 wijkagenten. In geval het nodig is komen we met meer naar Ursel, bijvoorbeeld voor een wielerwedstrijd . Maar ook omgekeerd spring ik elders bij als het nodig is, en spendeer ik ook een deel van mijn tijd in het onthaal te Aalter-Centrum. En mocht ik niet fysiek aanwezig zijn tijdens een dringende melding staat er steeds een interventieploeg klaar om ter plaatse te komen.

Hoe nemen Urselnaren het best contact op met jou ?

De mensen kunnen het best bij dringende zaken (zoals verdachte handelingen, nachtlawaai, …) de dienst 101 bellen zodat onze interventieploeg ter plaatse kan komen. Indien ze nadien iets vernemen mag men mij altijd contacteren, hetzij ’s morgens eens passeren als ik verkeersregeling doe voor de schoolkinderen, of anders mag men mij opbellen op het politiekantoor te Aalter (Tel 09/325.23.00). Als ik er niet ben mag men gerust hun nummer nalaten en dan neem ik zo snel als mogelijk contact op met de persoon of men kan mailen naar mijn e-mailadres: vincent.degryse@police.belgium.eu

Categorieën:Geen categorie

Getagd als: