Uncategorized

Okra Ursel

Het vermoeden bestaat dat ‘Den Okra’ een oudbollig imago heeft.

De nieuwe voorzitter, Ivan De Munck, heeft dit allerminst ! Deze kwieke 60 plusser, marathonloper, tuinier, aardbeienkweker, organisator van tal van evenementen en prominent aanwezige in het Urselse straatbeeld als er gefeest en gedanst wordt, bezit dit imago niet. Hij belichaamt de verjonging en vernieuwing van Okra Ursel.

Ursel persgroep ging op bezoek voor een interview. Het werd een aangename babbel met Ivan en secretaris Laurent Van De Reviere.

Dag Ivan en Laurent. Bedankt om ons te ontvangen.

Hoeveel leden telt Orkra Ursel ?

Momenteel telt Orkra Ursel zo’n 180 leden. De leeftijden variëren sterk. De meesten zijn tussen 70 en 80 jaar. Bijleden zijn er ook! Dat zijn mensen die Okra lid zijn in een andere gemeente maar kunnen en willen deelnemen aan activiteiten buiten hun gemeente.

Waarom dit engagement? Wat is je drijfveer, doelstelling.

De belangrijkste drijfveer die ik heb is het blijven voortbestaan van Okra Ursel. Het sociaal weefsel binnen onze kleine Urselse gemeenschap is voor velen, voornamelijk ouderen, van groot belang voor hun en ons welbevinden.

De doelstelling is inzetten op verjonging, vernieuwing. Dit om het voorbestaan te kunnen blijven garanderen. Natuurlijk zijn onze oudere leden blijvend welkom en bieden we voor iedereen activiteiten op maat aan. We dragen die mensen een warm hart toe. Zonder hen was er al lang geen Okra Ursel meer ! De beiden kunnen zeker hand in hand gaan.

Welke evenementen/acties hebben reeds plaatsgevonden tijdens jouw voorzitterschap, wat staat er op stapel ?

De corona pandemie gooit ook bij ons, misschien nog meer dan in andere organisaties, roet in het eten. Velen van onze leden behoren tot de meer kwetsbare groep.

Momenteel ligt de focus voornamelijk op het organiseren van wandel en fietstochten en misschien binnenkort ook kaart-namiddagen in de Katerhoek en in het WZC Onderdale. Feestnamiddagen zijn momenteel niet aan de orde.

Wij hopen heel binnenkort terug dagreizen te organiseren. Zoals een bezoek aan de glasfabriek Cristal d’Arques. Dit was een schot in de roos ! De deelnemers waren enthousiast en vragen naar meer van dat. Dit geeft de burger moed!

Daarnaast is het verdwijnen van de boltent bij Erna en André een groot verlies voor vele van onze leden. Wij missen een krulboltent te Ursel ! Onze leden moeten rijden naar Knesselare, bijna Oedelem, om een bolle te gooien.  Hopelijk kunnen onze beleidsmensen aan deze verzuchting tegemoet komen ? Een weetjedatje : onze gemeente is op zoek naar uitbaters van de Reynaertkluis. Dit zou een ideale ontmoetingsplaats zijn voor onze ouderen.

Hoe bereiken jullie de nieuwe, oudere, inwoners van Ursel ?

Via mond aan mond reclame ! En wij hopen dat dit interview niet enkel op Facebook zal verschijnen maar ook zal worden bedeeld in alle brievenbussen van Ursel, zoals jullie reeds eerder deden.

Hoe verlopen de contacten met de seniorenraad ? Worden jullie bevraagd vanuit die raad ? Kunnen jullie daar voorstellen afleveren ? Bijvoorbeeld over het creëren van een boltent te Ursel, een gepaste ontmoetingsplaats enz.

In de seniorenraad worden wij vertegenwoordigd door Albert Van De Walle. Tot op heden zijn de contacten en gezamenlijke activiteit beperkt tot de jaarlijkse “Week van de Valpreventie”. Wij werden en worden weinig bevraagd naar onze noden of bekommernissen.

Met welke obstakels / problemen binnen onze samenleving worstelen onze ouderen het meest ?

Zonder enige twijfel is dit de digitalisering. Onze mensen zien door het bos de bomen niet meer. Een 86 jarige man belde naar de autokeuring voor een afspraak. Men antwoordde hem dat afspraken alleen online konden. Deze brave mens wist niet waarover men het had. Dit is ons inziens niet humaan en zelfs niet wettelijk.

Online overschrijvingen, veranderen van energieleverancier en nog zoveel meer. Wij denken dat onze plaatselijke overheid veel meer moet inzetten in het begeleiden van mensen die moeilijkheden hebben met de steeds verder gedreven digitalisering van onze samenleving.

Dit kan door zelf workshops te organiseren en daar de middelen voor te voorzien. Of de mensen de weg te tonen naar het leerpunt Eeklo waar men terecht kan om de meest eenvoudige handelingen GRATIS aan te leren.

Eerder las ik een artikel, en gisteren was het op de afspraak (Canvas). Jean Paul Van Bendegem, Belgische wiskundige, filosoof , hoogleraar logica, had het over, en ik citeer:  Wie 65-plus is wordt betuttelt, buitenspel gezet of gereduceerd tot een kostenpost van de vergrijzing. In zijn vurig pamflet ‘Wijs, Grijs en Puber’ roept hij op tot senioren-protest. Voelen jullie daardoor aangesproken?

Wij, en wij denken hier te mogen spreken voor onze leden, voelen ons niet betutteld. Het zijn de gepensioneerden die tijdens de week de Drongengoedhoeve bevolken en er consumeren. Het zijn veelal ouderen die de plaatselijke middenstand ondersteunen.  Tot op heden worden ouderen niet aangewezen op straat als kostenpost, toch ? Net zoals elke belangengroep hebben wij vragen,verzuchtingen en bedenkingen. Net zoals vele Urselnaren merken wij een gebrek aan inspraak en ondersteuning. Naast de moeilijkheden rond digitalisering gaat dit bijvoorbeeld ook over groenafval. Men is al bijna verplicht om een wagen met aanhangwagen te hebben en te kunnen besturen. Maar nogmaals, dit geldt niet enkel voor Okra leden hé.

Er is de laatste tijd veel te doen rond het Drongengoed en het militair vliegplein. Wat denken jullie leden over een eventuele commercialisering van het vliegplein ? Hebben jullie daar zicht op ? Wat met de parking perikelen die de laatste tijd vaak aan bod komen ?

Een uitbreiding van de vliegactiviteiten zien wij niet zitten. Ons Vlaanderen land heeft als zo weinig bossen en natuur. Een behoud van de huidige activiteit kan wat ons betreft wel, en ook hier denken wij te mogen spreken voor onze leden. Dit bleek ook uit de bevraging die het bewonersplatform UiZ afnam net voor de verkiezingen van 2018. Onze leden stellen zich vragen over de ontbossing van het Drongengoedbos in het belang van het heideherstel met als bedoeling meer biodiversiteit te creëren. De meningen zijn verdeeld. De kaalslag lijkt nu alleszins heel groot. Het is visueel onaangenaam om nu te wandelen waar vroeger al die mooie bomen stonden. Andere leden, maar dit is niet anders dan bij niet-Okra Urselnaren, zijn wel te vinden voor het heideherstel. Zij willen duidelijk maken dat biodiversiteit levensnoodzakelijk is.

Voor sommige van onze leden is wandelen vanaf parking Krakeel tot aan de hoeve niet haalbaar. Ook de andere parkeer mogelijkheden liggen ons inziens te ver af. Een oplossing kan zijn : de weide links van de toegangspoort komende uit Knesselare, omvormen tot parking. Misschien enkel voor anders validen en 65 plussers die daar wensen gebruik van te maken ? Dit stuk grond is eigendom van ANB en zou dus, voor zover wij daar zicht op hebben, haalbaar moeten zijn. Maar ook hier merken wij weinig inspraak.

Contact opnemen met Okra Ursel kan via

DE MUYNCK IVAN KONIJNTJE 8 9910 URSEL – 0494/605619  – ivandemuynck@hotmail.com

VAN DE REVIERE LAURENT URSELSEWEG 231 9910 URSEL – 09/3752308 – rivemail@telenet.be

Of ook het Okra email adres : okraursel@gmail.com

Categorieën:Uncategorized

Getagd als:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s