Uncategorized

Een ongewoon gesprek met god : Ann Depoortere

In de artikel-reeks “Een ongewoon gesprek met god” laten we de democratisch afgevaardigden van Ursel ruim aan het woord. Met de titel van deze reeks verwijzen we enerzijds naar de wereldberoemde boekenreeks uit de jaren ’90, en anderszijds naar het feit dat onze afgevaardigden behoorlijk belangrijke en ingrijpende beslissingen kunnen en mogen nemen in onze naam en in het algemeen belang.

Dit artikel is het verslag van een uitvoerig en openhartig interview met Ann Depoortere (Groen) over haar politiek engagement in een Urselse context.

Ann groeide op in West-Vlaanderen, en is van opleiding psychologe (met een specialisatie in de gerontologie – zorg voor ouderen). Ze werkt als leerkracht in de Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers aan het College Onze-Lieve-Vrouw ten Doorn (Eeklo).

De zoektocht naar een ‘eigen plek onder de zon’ brachten haar en haar echtgenoot Steven in ’98 naar Ursel, ergens tussen het Kattenbos en Den Overzet. Steven kwam al gauw in het vizier als natuurliefhebber, door het spotten van de Rode Wouw in het Kattebos.

Diezelfde Rode Wouw zorgde er onrechtstreeks voor dat Ann tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 (Knesselare) op de lijst van Agalev terechtkwam. Dat was meteen haar eerste kennismaking met politieke betrokkenheid, en de eerste groene aanwezigheid op lokaal niveau (via 1 zitje voor Roland Bonami).

Sinds 2007 werd ze gemeenteraadslid van Knesselare en bleef ze een vaste waarde binnen de lokale groene fractie, ook na de fusie met Aalter. Zij ontdekte in 2017 de geheime voorbereidende gesprekken over een fusie met Aalter en kon zo de toenmalige meerderheid verplichten om toch enige informatie naar buiten te brengen.

Wat is de drijfveer voor uw politieke engagement?

Ik ben uitermate betrokken met het behoud van onze prachtige landelijke leefomgeving, met een leefbare en duurzame landbouw voor boer én natuur.

Daarnaast ben ik sterk sociaal bewogen. Ik vind dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan, en hulp verdient als het moeilijk gaat.

Wat zijn de verschillen tussen ‘Ursel in Knesselare’ en ‘Ursel in Aalter’ vanuit de ogen van een oppositie-gemeenteraadslid?

Dat is echt een groot verschil. De debatcultuur is helemaal weg in Aalter. Tussenkomsten worden nauwelijks aanhoord, de meerderheid gaat altijd in het defensief, en staat niet open voor een inhoudelijke repliek. De taal is ook veel scherper.

Nvdr : de redactie zal proberen de voor Ursel relevante onderwerpen en tussenkomsten op de gemeenteraad van Aalter in een maandelijks artikel te verslaan.

In Knesselare was het anders. De meerderheid nam toch een aantal zaken ‘mee’ en daar werd soms gevolg aan gegeven (bv. aanpak van het wegdek Middelweg, veiligere schoolomgeving,… ). Er werd veel meer geluisterd.

Het is echt jammer dat er geen echt gesprek mogelijk is, want ik denk altijd dat je met twee meer weet dan alleen. Zou het niet veel beter zijn om samen aan Aalter en Ursel te bouwen in plaats van te vervallen in een wij/zij–verhaal.

Positief is dan weer dat Groen Aalter een grotere groep mensen betreft, met meer organisatie en digitalisering. Dat heeft zo zijn voordelen, bijvoorbeeld om dossiers aan een kritische blik te kunnen onderwerpen. De meeste dossiers kunnen we immers pas enkele dagen voor de gemeenteraadszitting inkijken.

Heb je dan al ‘stenen kunnen verleggen’ voor Ursel in deze Aalterse context?

Als oppositie kunnen we in dit gepolariseerde klimaat slechts blijven concrete voorstellen doen en fouten duiden. Door vragen te stellen laat je als gemeenteraadslid-van-de-oppositie zien dat je meekijkt over de schouder.

Enkele voorbeelden:

 • Opvolging openbaar vervoer: Aalter is een blinde vlek bij bevraging naar knelpunten in openbaar vervoer (2019). Dat is ook zo voor wat het nieuwe vervoerregioplan betreft: Aalter kaartte de problematiek van de busverbindingen tussen Ursel en Eeklo niet aan (rapport onderzoeksvragen Aalter). Eeklo deed dat wel.
  • Nvdr : uit verslag van ‘ronde van Aalter’ te Ursel (2019) over het openbaar vervoer tussen Ursel en Eeklo :
   • Bewoner Ursel : Jullie willen inzetten op openbaar vervoer, maar dat is hier in Ursel een heikel punt. We gaan dan wel naar een 24 uur-economie, maar voor de schoolgaande jeugd (zowel richting Eeklo/ als richting Aalter) is er grote nood om het busvervoer te verbeteren. Dit gaat over één of twee bussen op het juiste uur. Hebben jullie geen drukkingsmiddel om het ‘logge bedrijf’ De Lijn te verplichten een betere regeling te voorzien?
   • Kris Ally : We proberen hier al heel wat aan te doen. De Lijn is een moeilijke organisatie om bij te sturen. 
   • Patrick Hoste : Er is nieuw overleg. De NMBS en Infrabel beseffen nu ook dat er kwaliteitsvol vervoer moet komen (je wil zo snel mogelijk ter plaatse zijn, geen 5 stopplaatsen aandoen). Het plan van regionaal en lokaal vervoer moet herdacht worden: snellijnen organiseren. De Lijn, de NMBS en Infrabel willen stilletjes aan hierin meegaan om hun taak op een goede manier te vervullen. Mogen we voorstellen om de bussen die onvoldoende mensen vervoeren af te schaffen en te vervangen voor lijnen die op betere uren rijden? (Ja)
   • Pieter De Crem : aanbod is al bijzonder laag, de vraag kan gesteld worden om eventueel andere lijnen in te lassen om aansluitingen te garanderen.
  • Nvdr : in het artikel over de gemeenteraad van 14/09/2020 zal dit onderwerp ook worden verslaan
 • Coronabonnen: We hadden de verdeling van 500.000 euro gemeenschapsmiddelen socialer, eerlijker en efficiënter kunnen aanpakken. Sommige horecazaken werden heel hard getroffen, in tegenstelling tot sommige voedingszaken waar het net beter ging. Groen had liever gezien dat de middelen terecht kwamen bij ondernemers die echt te lijden hadden onder de sluiting van hun zaak én dat de bonnen naar mensen gingen die het financieel moeilijk hebben (bijvoorbeeld mensen in de tijdelijke werkeloosheid). We zijn dan ook zeer tevreden dat onze oproep om de coronabon te doneren zoveel gehoor heeft gekregen. VZW De Toevlucht heeft al meer dan 150 bonnen mogen ontvangen. Zo komt het geld van de gemeentekas terecht waar ze echt een verschil maakt. En de bonnen worden uiteraard gespendeerd in onze lokale handelszaken.  
 • Steun lokale handel : het opzetten van een website waarop lokale handelaars werden aangegeven was een initiatief van Groen op 17 april 2020  (Het Laatste Nieuws en Website Groen Aalter). Dat werd op 23 mei 2020 overgenomen door de gemeente (website Aalter).
 • Drongengoedweg : in mei deden we het voorstel om éénrichtingsverkeer in te voeren, om de verkeersveiligheid te verbeteren voor voetgangers en fietsers. Dat werd toen koudweg afgebroken onder het argument dat er enkel aanpassingen komen als er een volledig mobiliteitsplan is voor het Landschapspark. In augustus sloot men een gedeelte van de Drongengoedweg gewoon helemaal af zonder aankondiging. Op de gemeenteraad van september vroegen we een evaluatie van deze maatregel maar er kwam zelfs geen antwoord.
 • Doortocht voor fietsers langs kanaal Brugge-Gent (kant van Bellem-Aalter) is terug mogelijk dankzij ons pleidooi.
 • Grondwater van bouwwerven: dat werd uiteindelijk spontaan door de bouwondernemingen aangeboden aan geïnteresseerde burgers in plaats van in de riool geloosd nadat wij dat aankaartten.
 • Aankaarten afschaffing sociale subsidies: kinderopvang, geboortepremie, vakantietoelage voor mensen met een handicap, …
 • Vragen van burgers meenemen naar de raad. Bijvoorbeeld over de helikoptervlucht tijdens de rampzalige nacht van 5 op 6 mei.
  • Nvdr : in het nieuwe Aalter was geen plaats voor het Knesselaarse spreekrecht. Dat werd vervangen door de zogenaamde burgervoorstellen, waarbij 300 handtekeningen nodig zijn om een onderwerp op de agenda te krijgen. Gemeenteraadsleden kunnen vrij onderwerpen op de agenda plaatsen.

Op welke thema’s wil je de aandacht vestigen tegen het einde van deze legislatuur?

 • Leefbaarheid:
  • Toegankelijke natuur in eenieders buurt
  • Verkoeling door toegankelijk water en bomen in eenieders buurt
  • Een ‘droge’ woning (geen overstromingsgevaar bij stortregen)
  • Aandacht voor stilte, zowel in woonzones als in buitengebied
 • Mobiliteit:
  • Veiligheid en comfort voor voetgangers, fietsers, en andersvaliden. Bijvoorbeeld door te blijven wijzen op de beloofde fietsbrug aan Den Overzet.
  • Beter openbaar vervoer tussen Ursel-en-Eeklo of Ursel-en-Maldegem.
  • Oplossing van het file-probleem ter hoogte van Aalter-Brug, bijvoorbeeld door een veilige fietsverbinding via de beloofde fietsbrug aan Den Overzet. Zo worden pendelaars gestimuleerd om de fiets te nemen i.p.v. de wagen.
 • Doordachte benadering van de ruimtelijke ordening en woningbouw
  • Betaalbaar en duurzaam wonen, door de voorkeur te geven aan duurzame renovatie in plaats van alsmaar meer nieuwbouw
  • Voorkomen dat problemen omtrent mobiliteit, verkeersveiligheid, parkeren, anonimiteit van slaap’blokken’, etc. pas worden vastgesteld na de realisatie van alweer een nieuwe verkaveling of appartementencomplex
  • Respect voor oude gebouwen en sites (bijvoorbeeld de oude pastorij in Ursel)
 • Sociaal weefsel:
  • Respect voor de eigenheid van de dorpskernen
  • Ontmoetingsmomenten (hoe kleinschalig ook) zijn zo belangrijk voor het sociaal weefsel. Dus liever stimulansen geven aan Folk Ursel, Plas den Tertre, Kermissen, Rommelmarkten, Pastorij Feesten, wijkfeesten… dan aan mega-projecten met bovengemeentelijke uitstraling (koersen, reuzenrad, …)

Wat wil je graag anders zien?

Er heerst nu een politieke sfeer van “iedereen verdedigt zijn eigen belangengroep” (middenstand, boeren, …). Daar heb ik het moeilijk mee. Politiek moet werken in het belang van iedereen. Er worden dingen beloofd om de mensen gerust te stellen, maar er komt niets van in huis (bijvoorbeeld de fietsbrug, inrichten KLJ zolder, heropenen van de Oude Gentweg, beter openbaar vervoer, scenario skateterrein is al 10 keer veranderd…).

Het zou zo fijn zijn mocht de bestuursstijl veranderen. Meer inspraak van burgers, adviesraden en oppositie. Momenteel heerst een dictatuur van “College Aalter weet alles best en wie niet volgt is belachelijk”. Er heerst een sfeer van “brood en spelen” zoals in de tijd van de Romeinen. Een rad, een ferme koers, een grote feestzaal voor Knesselare en iedereen moet content zijn en zwijgen. Zonder dat er effectief iets gebeurt aan de verbeteringen van het dagelijks leven van ieder van ons (ons goed in ons vel voelen, financiële zorgen tot een minimum beperken voor iedereen, ons vlot verplaatsen, een gezonde leefomgeving, …).

Wat maakt jouw bijdrage uniek?

In Aalter speelt het bestuur heel vaak op de man/vrouw in plaats van op de bal. Hierdoor is de sfeer soms bijzonder onaangenaam. Ik distantieer me daar expliciet van. Ik probeer altijd een inhoudelijk punt te maken en met een positieve insteek naar alles te kijken. Zo probeer ik de groene accenten (zie hierboven) op de agenda van de gemeenteraad te zetten.

En bovenal probeer ik het contact met de mensen in Ursel nauw te houden. Wat er leeft onder de jeugd, de jonge gezinnen en de ouderen boeit me mateloos.

Niemand uitsluiten, rekening houden met ieders budget (en ondersteunen waar mogelijk), om van Aalter een duurzame en leefbare gemeente te maken: daar wil ik voor gaan.

Wat zou je doen mocht je politieke opdracht per onmiddellijk en definitief stoppen?

Er is zoveel te doen en ik steek graag de handen uit de mouwen. Ik denk dat ik hetzelfde zou doen van wat ik nu doe, maar dan niet vanuit een politieke insteek maar eerder vanuit het middenveld, de verenigingen. Inzet in de natuurvereniging, de wereldwinkel, mindermobielen centrale, vrijwilliger in een rusthuis, of meer werken in het onderwijs.

Bedankt voor dit openhartig gesprek.

Categorieën:Uncategorized

Getagd als:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s