Uncategorized

“Informatie voor en door Urselnaren” blijft bestaan : besloten via burgerberaad

Het initiatief “Informatie voor en door alle Urselnaren” bestaat 2,5 jaar :

 • www.gezijtvanaalter.be (blog-site die door iedereen van Aalter mag worden gebruikt)
 • de facebookgroep Ge Zijt Van Ursel (nieuws van ‘nu’, zeer actueel)
 • de facebookgroep Ursel Van Toen (informatie over ‘toen’)
 • 6 edities van de fysieke GeZijtVanUrsel-krant

Het werd dan ook dringend tijd om iedereen die tot hiertoe een kleine of grote bijdrage had geleverd de kans te geven om even samen te komen en persoonlijk te bedanken.

Op zaterdag 22 oktober 2022 kwamen 19 Urselnaren bijeen. Op het programma stond niet alleen een stuk(je) Oekraïense taart, maar ook de in groep te nemen beslissing om al dan niet verder te gaan met de fysieke GeZijtVanUrsel-krant :

 • Slecht 73 gezinnen abonneerden zich (situatie 22/10) :
  • Dat is niet eens voldoende om 1 editie te drukken…
  • Heeft een fysiek krantje nog wel toegevoegde waarde ?
  • Moet er iets worden bijgestuurd naar inhoud, formaat, frequentie, … ?
 • De werking met abonnees is tegenstrijdig met het idee ‘voor alle Urselnaren’
 • Enkele anonieme sponsors zijn bereid om een aanzienlijk deel van de kosten op zich te nemen voor de volgende 4 edities. Dit maakt het alvast financieel mogelijk om nog een jaar verder te doen !! En die tijd kan eventueel gebruikt worden om ons voor te bereiden op eind volgend jaar.
 • Het gros van de coördinatie en uitwerking ligt in handen van 1 persoon, wat niet strookt met het idee ‘door iedereen’

Het opzet was om zich in kleine groepjes gedurende 3 sessies van 15 minuten te beraden over de volgende thema’s :

 1. Wat is de meest ideale inhoud van de krant, om zoveel mogelijk Urselnaren aan te spreken ? (moderator :  Els Van Cleemput)
 2. Hoe kunnen we de bijhorende werkzaamheden optimaal organiseren ? (moderator : Johan Willems)
  • Het idee daarbij is “als ewk een stikske doen, es t wirk rap gedoan”, zoals dat reeds gebeurt bij het verdelen van de krant (de GazeddeDroars doen elk de verdeling in hun eigen straatje)
 3. Hoe kunnen we voldoende centen bij elkaar krijgen om de bijhorende kosten (bijv. drukwerk) te kunnen blijven dragen in de toekomst ? (moderator : Ann François)

Na deze sessies werden de resultaten aan de voltallige groep voorgesteld (zie ook de lijst hieronder), en werd er na enig overleg door elke aanwezige enthousiast mee beslist om zeker nog een jaar verder te gaan.

De eerstvolgende editie (december) zal via de bestaande manier van werken worden gerealiseerd. Vanaf maart is het de bedoeling om stapsgewijs naar een nieuwe – meer participatieve – organisatievorm over te gaan.

Aanwezigen :

Johan Willems, Els Van Cleemput, Chris Piers, Jurgen Hallaert, Bart Verstuyft, Jana Verstuyft, Eline Verstuyft, Els Eggermont, Linda Buysse, Danny Maenhaut, Sarah De Keyzer, Michael Kousemaker, Vic Kousemaker, Marijke Vermeire, Steven Francke, Sarah De Boever, Marcel De Groote, Ann François, Mark Thienpont.

====================================================================

Hierna volgt een thematische opsomming van de ideeën die naar boven kwamen tijdens de brainstorm-sessies. Deze puntjes moeten nog verder worden verfijnd in latere besprekingen, maar geven alvast enige richting voor het vervolg van dit GeZijtVanUrsel-avontuur !! Dank aan iedereen die hier welwillend heeft aan meegewerkt.

Financiën :

 • Zo’n krantje zou eigenlijk door een overheid moeten omarmd worden.
 • Waarom is er geen samenwerking/samensmelting tussen GeZijtVanUrsel en Ursel Bovenal ?
 • De gedragenheid voor deze krant bij de Urselnaar in kaart brengen, via deur-aan-deur bevragingen, of (positieve) petities, of standje op nieuwjaarsreceptie, kermis, plas-den-terter, etc. Aan de hand van het bekomen resultaat naar besturen/ organisaties/verenigingen/instanties stappen voor financiële steun of samenwerking.
 • Misschien enkele heel specifieke evenementen, zoals voorstelling of film rond de geschiedenis van Ursel in de Katerhoek (met inkomgeld), of benefietconcertjes
 • Geen pannenkoekenslag, tombola, of dergelijke geldwervende acties meer, want die zijn er al genoeg.

Organisatie :

 • Danny Maenhaut wil meehelpen bij het beheer van de facebook-groepen
 • Een aanspreekpunt/verantwoordelijke per straat, bijvoorbeeld door een grotere rol voor de GazeddeDroars
 • Proberen naar een centrale redactie te gaan met 4 a 5 personen (eventueel dynamisch samen te stellen per editie)
 • Samenwerken met zoveel mogelijk actoren die dat willen (“zo’n klein dorp, dat moet toch kunnen !”), e.g. ook kinderen laten meewerken/meedenken

Inhoud :

 • Drongengoed, maar dan ook alles wat zich daar afspeelt !!
 • Wat leeft er in het dorp, activiteitenkalender
 • Nieuwe inwoners, nieuwe handelaars, …
 • Niet te veel politiek gericht
 • Historiek van Ursel
 • Rubriek voor jongeren / jeugd
 • Personalia (geboortes, huwelijken, jubilees, overlijdens)
 • Evenueel telkens een fun-factor voorzien (al dan niet door de verenigingen te organiseren)
 • Magazine-formaat is beter dan het krant-formaat
 • Meer aandacht naar layout en visuele aantrekkelijkheid, bladspiegel – duidelijker herkenbaar zijn tov Taptoe, nog meer eigenheid ontwikkelen, etc
 • Beperk reclame (zo’n blaadjes zijn er al genoeg), maximaal 1/4
 • Timing goed afstemmen met verenigingen en evenementen
 • Urselnaren aanspreken deur-aan-deur en/of op evenementen (zie ook hierboven), en horen wat men interessant vind; ideeënbus
 • Stimuleren van een groeps-gevoel ‘We zijn allemaal Urselnaren’

Categorieën:Uncategorized

Getagd als:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s