Uncategorized

Ursel kraakt door droogte

We werden toch enigszins opgeschrikt door de Pano-reportage over huizen die barsten door droge leem en klei in de ondergrond (zie link en link).

De Cuesta bestaat uit klei, en Ursel ligt voor een deel op die Cuesta.

Waar liggen de risicogebieden ?

We gingen op zoek in hoeverre Ursel reeds geraakt is door dit fenomeen. We moesten niet ver zoeken.

Van één huis is bekend dat het te maken heeft met het vergund oppompen van grondwater. Van een ander huis is geen nabijgelegen waterput bekend, en wijst onderzoek uit dat het niet om een verzakking gaat. De verzekering zal daar bijgevolg niet tussenkomen.

Volgens de Vlaamse MilieuMaatschappij staat ook bij het begin van deze lente de grondwaterstand laag.

Dit was een kant van waaruit we de impact van klimaatverandering niet hadden zien aankomen…

Categorieën:Uncategorized

Getagd als: